Hvorfor er HSK viktig?

16. oktober i år ble det holdt HSK-test i Bergen og Flekke i Sunnfjord. Testen er primært for personer som ønsker å teste nivået sitt på kinesisk språk, men har også viktige funksjoner.

Vi har snakket med vår administrative konsulent og faglærer Li Hui om hvorfor HSK er relevant.

Hvorfor er HSK viktig?

― Folk tar testen av ulike grunner. Noen vil bare teste seg selv, mens andre har konkrete planer om å dra til Kina for å studere videre. Da er det helt nødvengig å ta HSK, sier Li Hui, som hadde ansvaret for gjennomføringen av testen i Bergen.

På hvilken måte er det nødvendig å ta HSK?

― Studentene kan søke om stipend gjennom Bergen Konfutse Institutt. For å gjøre det må de ta HSK og bestå denne.

Det var nitten personer som tok HSK-testen i Bergen nå i oktober. Av disse var det ti som tok testen for nivå to, åtte for nivå tre, og én person prøvde seg på nivå fem. I tillegg var det åtte stykker som stilte opp i den muntlige testen, HSKK. Li Hui kan fortelle at det kom folk fra hele landet for å ta testene.

― Mesteparten var naturlig nok fra Bergensområdet, men det var noen som kom fra Oslo og fra Sogn og Fjordane blant annet. Flere av dem fortalte meg at de ønsker å søke på vårt stipend og reise til Kina for å studere videre.

Språkkravene er ulike avhengig hvor stort stipend man søker. Hvis man ønsker et ettårig stipend må man bestå HSK nivå 3 og seksti poeng i HSKK. Resultatene foreligger en måned etter testen, og har en varighet på to år.

Neste HSK-test i april

Bergen Konfutse Institutt arrangerer HSK og HSKK to ganger i året, fordelt på april og oktober. Neste gang blir dermed april 2017. Per i dag har vi teststeder i Bergen, Molde og Flekke i Sunnfjord. Det er stor sannsynlighet for at vi får flere teststeder ved neste anledning. Dersom man ønsker å søke om stipend til skoleåret 2017/18 er det særdeles viktig å ta testen i april.