Intervju med Bjørn Lyngedal

Historisk avtale i Bergen

Som første skole i Norge etablerer Amalie Skram videregående skole Confucius Classroom. Vi har snakket med skolens rektor Bjørn Lyngedal om bakgrunnen for dette valget.

Hvordan oppsto idéen om å etablere Confucius Classroom her ved Amalie Skram?

― Muligheten ble presentert for oss gjennom vårt samarbeid med Bergen Konfutse Institutt, som ble etablert før sentrumskolene ble slått sammen. Vi synes dette er så spennende at vi bestemte oss for å gå for det.

Lyngedal kan fortelle at kinesisk er et fag som skolen ønsker å satse på, og markedsfører deretter. Han begrunner dette med en voksende interesse for kinesisk språk.

― Det er mange flere som leser kinesisk i norske skoler nå sammenlignet med tidligere. Dette er et fag som vi tror vil fortsette å vokse. Med etablering av Confucius Classroom vil vi få nyttig drahjelp med tanke på vår økte satsing av faget.

Utvekslingsmuligheter og lærerkrefter

Lyngedal bedyrer at økte muligheter for elevutveksling, stipendordninger og lærerkrefter var viktige momenter da de fattet avgjørelsen om å etablere Confucius Classroom på skolen.

― Vi er opptatte av at elevene får praktisert språket de leser og får oppleve den kulturen de lærer om. For vår del betyr økte muligheter for utveksling at vi kan tilby elevene et bedre tilbud. Målet er å få etablert årsutveksling der vi sender elever til Kina og får elever derfra som kan være hos oss i et helt skoleår.

Også økte muligheter for å hente inn flere profesjonelle faglærere i kinesisk språk vil være nyttig med tanke på skolens videre satsing.

― Det er noe som vi vil vurdere fortløpende. Nå har vi en mulighet til å hente inn lærerkrefter dersom vi har behov for flere.

Fysisk rom som kan brukes av flere

Confucius Classroom er primært et program utviklet for å støtte skoler i undervisning av kinesisk språk og kultur. For Amalie Skram videregående skole er det imidlertid også et fysisk rom dekorert av Kina-relaterte gjenstander.

― Vi ønsker å sette opp et rom der vi kan holde kurs etter skoletid. Det skal være et rom som flere kan gå til for å jobbe med noe som har med Kina å gjøre.

Lyngedal understreker at også andre skoler i fylket vil få nytte av Confucius Classroom.

― Det var aldri meningen vi skal bruke dette alene. Andre skoler i Hordaland fylke som underviser i kinesisk er selvfølgelig mer enn velkomne til å bruke dette programmet. Vi vil også vurdere å samarbeide med nærliggende skoler slik at det skal være mulig for deres elever å ta del i kinesisk undervisning. Det kan bli en utfordring ren logistisk, men vi har nå en mulighet til å realisere dette.

- Amalie Skram gjør et lurt valg.

Direktør ved Bergen Konfutse Institutt, Rune Ingebrigtsen, har vært primus motor for etablering av Confucius Classroom siden 2007. Han berømmer avgjørelsen som Amalie Skram videregående skole har tatt.

― Jeg er veldig stolt og glad over at Amalie Skram videregående skole har valgt å etablere Confucius Classroom. De gjør et klokt valg som vil få positive ringvirkninger for alle som studerer kinesisk.

Ingebrigtsen sier at det ikke er tilfeldig at Amalie Skram blir den første skolen i landet som etablerer programmet.

― Amalie Skram videregående skole har gjennom flere år vist seg å være en skole som satser stort på kinesisk som fag. At de nå etablerer Confucius Classroom underbygger dette faktumet. Det er et svært viktig kriterium når vi sender våre anbefalinger til Kina.

Også skoler i andre fylker kan etablere Confucius Classroom. Dette skjer gjennom en samarbeidsrelasjon med Bergen Konfutse Institutt.

― Skoler som ønsker å etablere Confucius Classroom kan kontakte oss, også kan vi ta det derfra. Det er vikig at skolen er dedikert og viser at de ønsker å satse tungt på kinesisk, slik Amalie Skram videregående skole har gjort, avslutter Ingebrigtsen.