Nye regler for stipendreiser til Kina

Gjeldende fra skoleåret 2017/18

Hanban har nå kommet med informasjon om kriterier for å søke om stipendreiser til Kina gjennom Konfutse-instituttet.

Det medfører en del endringer:

Ettårig stipend og kurs i kinesisk didaktikk tilbys studenter som tar master (eventuelt i ferd med å ta master) i et kinarelatert fag, samt faglærere i kinesisk som allerede er i jobb. Kravet er ha bestått HSK nivå tre med 270 poeng i tillegg til bestått HSKK (muntlig prøve). Også studenter og forskere som ønsker å studere kinesisk filosfi eller historie i Kina kan søke om ettårig stipend. Språkkravet er det samme.

Stipend for ett semester er åpen for alle søkere. Kravet er minst 210 poeng i HSK nivå tre i tillegg til bestått HSKK. Søker kan også velge fag som kinesisk historie og filsofi m.m.

Skolestart er september 2017. For mer informasjon vennligst se vedlagt skriv (på kinesisk).

2017-stipend infoskriv.doc