Stipendreiser til Kina

Søk stipend gjennom BKI

Det er mulig å søke på stipend til studiereiser og opphold i Kina via Bergen Konfutse-institutt. Mulighetene er åpen både for studenter og for ethvert akademisk fagmiljø. Dersom man har et kinarelatert prosjekt som behøver finansiering kan dere ta kontakt med oss for å diskutere dette nærmere.

For studenter som ønsker å studere kinesisk språk i Kina er det krav om dokumentert språklig kompetanse. Språkkravene varierer, avhenger av hvilke type stipend man søker på. Søker man på et halvtårstipend, er kravet bestått nivå to i HSK med minst 210 poeng, samt 40 poeng i HSKK.

For mer informasjon om søknadsprosessen, vennligst gå inn her.