Om instituttet

Hva gjør vi?

Bergen Konfutse-institutt ble stiftet 29. september 2007, med virksomhetsstart januar 2008.

Ansatte

Ansatte ved Bergen Konfutse Institutt.