Ansatte

Ansatte ved Bergen Konfutse Institutt.

Li Chen

Direktør (Kina)

Song Xiaojuan

Faglærer i kinesisk språk

He Jiqing

Faglærer og fagansvarlig i kinesisk språk

Li Shaoyue

Instruktør i wushu

Xu Ziyuan

Faglærer i kinesisk språk

Li Hui

Administrativ konsulent og faglærer

Cai Junjie

Faglærer i kinesisk språk

Han Han

Faglærer i kinesisk språk

Wu Yanhong

Faglærer i kinesisk språk

Luo Dan

Faglærer i kinesisk språk

Fan Xinling

Faglærer i kinesisk språk

Tang Shouyan

Faglig ansvarlig i wushu

Long Li

Førsteamanuensis og faglærer i kinesisk språk

Ricky Heggheim

Førstekonsulent og kommunikasjonsansvarlig

Geir Nordal-Pedersen

Spesialrådgiver