Geir Nordal-Pedersen

Geir Nordal-Pedersen er utdannet cand.philol. ved Universitetet i Bergen med tysk hovedfag. Han har undervist fremmedspråk i 39 år i norsk skole og har utgitt fem læreverk i tysk og engelsk for ungdomsskolen. I tillegg har han undervist tysk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Geir har også vært medlem av læreplangruppene som skrev læreplanene for fremmedspråk for L97 og Kunnskapsløftet 2006.

PÅ BKI har Geir ansvaret for å veilede lærerne og kvalitetsikre undervisningen. Han spiller også en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av flere av instituttets prosjekter.