Hva gjør vi?

Bergen Konfutse-institutt ble stiftet 29. september 2007, med virksomhetsstart januar 2008.

Med tillatelse fra Confucius Institute Headquarters (Hanban) ble det innledet et samarbeid mellom Bejing Sport University, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen.

Instituttet har som formål å fremme kunnskap og øke kompetansenivået om Kina og dets språk og kultur. Videre er det også vårt ønske å promotere utveksling mellom Kina og Norge innen utdannning, vitenskap, sport, kunst og næringsliv. Vi bistår gjerne med råd, veiledning og kontaktformidling ved forespørsel. Som eneste institutt i Norge tilknyttet Confucius-nettverket har vi relasjoner og kompetanse som skiller seg ut fra øvrige institusjoner og fagmiljøer.

For spørsmål og annen henvendelse, vennligst kontakt oss her