Prosjekter

Bergen Konfutse Institutt har flere pågående prosjekter der vi samarbeider med ulike skoler og fagmiljøer. Her følger en oversikt (løpende oppdateringer):